Kuroko Shirai.gif

Kuroko Shirai.gif
Size 2.95 MiB
Width 271 px
Height 371 px
Date Mon, 18 Jan 2010 22:44:14 +0100